Ex zamestnanci a ich prístup do Vašej siete

Bývali zamestnanci dokážu predstavovať prekvapivo vysoký stupeň bezpečnostného rizika pre IT bezpečnosť a bezpečnosť dát vo Vašej organizácií. Je preto viac ako potrebné mať pripravený postup pre deregistráciu (deaktiváciu) uživateľských prístupov.